menu1 menu1 menu1
menu1 menu1 menu1

Komunikační výchova v teorii a praxi

Dne 11. dubna 2012 se v prostorách olomouckého hotelu Flora uskutečnil 3. ročník mezinárodní vědecké konference s názvem Komunikační výchova v teorii a praxi, která byla závěrečným vyústěním projektu Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Pozvání na konferenci přijala řada odborných akademických i vědeckých pracovníků a učitelů z  České republiky i ze zahraničí.

 

Úvodem se slova ujali hlavní koordinátor projektu a organizátor konference Miloš Mlčoch, vedoucí Katedry českého jazyka a literatury Jana Sladová a rovněž proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání Hana Marešová.

Konference byla tradičně rozdělena na dopolední a odpolední část. Dopolední část zahájila svým příspěvkem Eva Höflerová, která ho věnovala tématu Systémovost jazyka a komunikační výchova, následovala Jana Adámková, jež se zabývala Aspekty komunikační výchovy v základním vzdělávání. Dále si posluchači mohli vyslechnout příspěvky týkající se pracovních listů, které byly jedním z hlavních výstupů projektu. O jednom takovém s názvem Pracovní list jako výstup z projektu „Komunikační výchova“ pojednával Pavol Odaloš, didaktickým aspektům pracovních listů se poté ve svém vystoupení s názvem Didaktické aspekty pracovních listů pro podporu komunikační a mediální výchovy věnovala Jana Vejvodová.

Po diskusi a krátké přestávce na občerstvení začal další část programu Ludvík Eger, jenž publiku představil téma Mediální výchova a komunikace mladých lidí na Facebooku. Literární výchovou a komunikací se v příspěvku Rozvoj komunikačních dovedností v literární výchově zaobírala Jarmila Sulovská. Dopolední část zakončila Brigita Lehoťanová; ta představila téma Métoda riešenia morálných dilém.

Po přestávce na oběd zahájil odpolední část svým výstupem Možnosti využití hoaxu při integraci poznatků a práci s informacemi na základní škole Milan Polák. Tématem Čtenářství dětí mladšího školního věku očima rodičů provedla Martina Fasnerová, Alena Mašláňová posluchače seznámila s Moderními způsoby komunikace z pohledu čtenářské gramotnosti. Problematikou komunikace se poté zabývala i Kateřina Jechová v příspěvku Komunikace aneb Kdy, kde, co a jak?

Co do témat byla pravděpodobně nejpestřejší část závěrečná, ve které nejprve přednesla Kamila Kmentová téma Pojetí komunikační výchovy v České republice a ve Spolkové republice Německo, následovala Kristina Studená, jež zaměřila svou prezentaci na Den Země – propojení mediální a environmentální výchovy v rámci projektové výuky a při práci s pracovními listy. Předposledním vystupujícím byl Zdeněk Sloboda s tématem mediální gramotnosti, a to v prezentaci s názvem Diskurzy mediální gramotnosti v ČR od roku 1989 do současnosti. Celou konferenci pak zakončil příspěvek Pavlíny Lišovské – Úloha školního časopisu při naplňování cílů průřezového tématu Mediální výchova a klíčových kompetencí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a gymnázia.

Většina prezentovaných příspěvků vyvolala zajímavé a často velmi dlouhé diskuse, které se tak mohly stát inspiracemi a zdroji informací jak pro pedagogickou, tak vědeckou činnost.  Účastníci konference obdrželi mj. také propagační CD, na kterém je možné najít více než 10 pracovních listů pro podporu komunikační výchovy, ale také např. fotografie z proběhlých akcí (Mladý Demosthenes, workshopy apod.)

Současně s konferencí se uskutečnil workshop komunikačních dovedností, kterého se tentokrát zúčastnili studenti Gymnázia Kojetín. Během akce si mohli vyzkoušet spoustu soutěží a pomocí nich tak rozvíjet své komunikační dovednosti a za své výkony byli následně odměněni hodnotnými cenami. Workshopem a soutěžemi provázeli Eva Stránská a Lukáš Hejsek, výkony jednotlivých soutěžících hodnotila porota ve složení Barbora Mlčochová a Kristýna Kočí.

Všem zúčastněným děkujeme a při další příležitosti se těšíme na shledanou.

Mgr. Lukáš Hejsek

 

 

 

 

mobile porn

Jazyk - literatura - komunikace
14. 12. 2016

Nová čísla časopisu Jazyk - literatura - komunikace jsou ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Pozvánka
01. 08. 2015

Katedra českého jazyka a literatury si vás dovoluje pozvat na konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.

Pracovní listy projektu MediaSet
05. 04. 2015

Pracovní listy projektu MediaSet jsou online ke stažení.

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace
12. 12. 2014

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace je ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Specifika jazyka hráčů hry Minecraft
11. 08. 2014

České děti hrají online hry a využivají specifický jazyk. O tom, jak komunikují hráči populární hry Minecraft si můžete přečíst zde.

Realizováno v rámci projektu:
Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0018

(c) Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Webmaster: Kamil Kopecký (c) 2009-2012


Counter od 6.5.2011
TOPlist