menu1 menu1 menu1
menu1 menu1 menu1

Mgr. Lukáš Hejsek, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury

Předložené pracovní listy vznikly v rámci studijního předmětu „Mediální výchova a jazyk současné žurnalistiky“ ve studijním programu celoživotního vzdělávání. Jedná se o jednosemestrální disciplínu, jejímž cílem je seznámit studenty zejména s významem mediální výchovy a základními pojmy, které s touto oblastí souvisejí, a s vývojem médií od 19. století do současné doby. Dále je předmět orientován na reklamu, její prostředky a vliv na potencionální spotřebitele. V rámci mediální výchovy se studenti pokoušejí vytvářet vlastní typy komunikátů – recenze, glosy, fejetony a další charakteristické útvary, jež je možné do oblasti mediální výchovy zahrnout.

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. 
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace PdF UP

Jedním ze základních úkolů průřezového tématu Mediální výchova (1) je vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání jako ústřední kurikulární dokument pak mediální gramotnost definuje takto: Mediální gramotnost zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními (2).

Z této velmi obecné definice lze předpokládat, že mediální gramotnost představuje soubor znalostí a dovednost nutných k práci s médii – včetně schopnosti kritické percepce (ale také produkce informací). Tento obecný cíl by se tedy učitelé mediální výchovy měli snažit naplnit. Cílem tohoto článku je představit několik příkladů, jak lze zvýšit znalosti a dovednosti žáků k tomu, aby byli schopni pracovat s mediálními obsahy – a to na zcela konkrétních příkladech a v konkrétních situacích. Nejdříve je však nutné představit si, jak vlastně v současnosti funguje percepce mediovaných informací.

Jazyk - literatura - komunikace
14. 12. 2016

Nová čísla časopisu Jazyk - literatura - komunikace jsou ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Pozvánka
01. 08. 2015

Katedra českého jazyka a literatury si vás dovoluje pozvat na konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.

Pracovní listy projektu MediaSet
05. 04. 2015

Pracovní listy projektu MediaSet jsou online ke stažení.

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace
12. 12. 2014

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace je ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Specifika jazyka hráčů hry Minecraft
11. 08. 2014

České děti hrají online hry a využivají specifický jazyk. O tom, jak komunikují hráči populární hry Minecraft si můžete přečíst zde.

Realizováno v rámci projektu:
Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0018

(c) Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Webmaster: Kamil Kopecký (c) 2009-2012


Counter od 6.5.2011
TOPlist