menu1 menu1 menu1
menu1 menu1 menu1

Mgr. Milan Polák, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci

Svůj příspěvek jsem rozdělil do několika částí, v prvé bych vás rád seznámil s okolnostmi vzniku knihy Karla Poláčka Bylo nás pět, v další části bych potom přiblížil toto dílo se zřetelem k tématu naší konference a také v kontextu dnešní doby.

Nejprve mi dovolte vysvětlit volbu této knihy. Jestliže zde přede mnou zaznělo z úst několika kolegů, že právě autor či kniha, jež je předmětem jejich zájmu na konferenci, patří ke knihám jejich srdce, platí to v mém případě také – útlá knížka Bylo nás pět se mi dostala poprvé do rukou v deseti letech a od té doby se k ní vracím pravidelně jako ke zdroji laskavého humoru a pobavení, přičemž v ní pokaždé objevuji něco nového.  

Mgr. Milan Polák, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci


Na základě analýzy pojetí vyučování českého jazyka po r. 1989 vytyčuje autor některé tendence a zamýšlí se nad nutností změn v pojetí přípravy budoucích učitelů českého jazyka nejenom v oblasti oborové didaktiky českého jazyka. Na konkrétních příkladech ukazuje mimo jiné nutnost integrace s ostatními oborovými didaktikami a užší spolupráce mezi didaktiky jednotlivých kateder, ale i pracovišť připravujících budoucí učitele pro všechny stupně škol. Upozorňuje rovněž na některá rizika při realizaci reformy celého školství.

 

Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Komunikační a slohová výchova patří ke klíčovým složkám vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Jejím cílem je především naučit žáka vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah (1).

Mgr.Milan Polák, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci
 

Ve svém příspěvku bych se chtěl zaměřit  na některé aspekty probíhající kurikulární reformy v České republice a ukázat je pokud možno v širších vzájemných souvislostech. Vystoupení jsem proto rozdělil do několika částí a údaje z oblasti financování školství doplnil o situaci na Slovensku, protože se domnívám, že problémy slovenského školství jsou v mnoha ohledech velmi podobné, ne-li totožné.

Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury, PdF UP 

Příspěvek je zaměřen na použití frazémů s číselnými výrazy. Prvním cílem příspěvku je posoudit, do jaké míry je problematika frazeologie obsažena v učebnicích pro víceletá gymnázia. Dalším cílem bylo zjistit, jak jsou žáci 3. a 4. ročníku víceletého gymnázia schopni používat frazémy obsahující  číselné výrazy ve slohovém útvaru. Frazémy jsme klasifikovali podle slovnědruhového hlediska.

 

Jazyk - literatura - komunikace
14. 12. 2016

Nová čísla časopisu Jazyk - literatura - komunikace jsou ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Pozvánka
01. 08. 2015

Katedra českého jazyka a literatury si vás dovoluje pozvat na konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.

Pracovní listy projektu MediaSet
05. 04. 2015

Pracovní listy projektu MediaSet jsou online ke stažení.

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace
12. 12. 2014

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace je ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Specifika jazyka hráčů hry Minecraft
11. 08. 2014

České děti hrají online hry a využivají specifický jazyk. O tom, jak komunikují hráči populární hry Minecraft si můžete přečíst zde.

Realizováno v rámci projektu:
Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0018

(c) Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Webmaster: Kamil Kopecký (c) 2009-2012


Counter od 6.5.2011
TOPlist