menu1 menu1 menu1
menu1 menu1 menu1

Kamil Kopecký, Veronika Krejčí
Univerzita Palackého v Olomouci

World of Warcraft (WoW) patří k nejznámějším a nejoblíbenějším MMORPG (mass-multiplayer-online-role-play-game) hrám, které hrají řádově milióny dětí i dospělých z celého světa. Oficiální hráčskou základu tvoří přibližně 12 milionů hráčů. Oficiální odhady hráčů WoW pro Českou republiku neexistují, lze předpokládat, že se bude jednat řádově o tisíce hráčů.

wow intropicture

World of Warcraft je primárně v angličtině, oficiálně není lokalizována do češtiny, nicméně v českých podmínkách již vzniklo několik privátních serverů, které český překlad WoW začaly do hry aplikovat. V souvislosti s velkou oblibou hraní WoW u české populace vznikl také specifický slang, který si ve stručnosti popíšeme v následujícím textu. Slang vznikl z nutnosti pojmenovávat skutečnosti, pro které má angličtina jasně vymezenou a danou terminologii, české ekvivalenty však nejsou hráči využívané a nejsou u nich oblíbené.

Základ slangu hráčů WoW vychází z anglické slovní zásoby, která prošla hybridizací a dalšími souvisejícími procesy. Vznikla tak hybridní kompozita a morfologicky či pravopisně adaptovaná kompozita, která se ve hře českými hráči běžně využívají.

Ukázky z komunikace hráčů:

Musíme všichni powipovat. Takže to je wipe.

(Termín wipe je zkratkou pro slovo wipe out, v překladu vyhlazení. Označuje situaci, kdy se skupina hráčů dostane do také fáze hry, kdy je jedinou možností nechat virtuálně zemřít všechny hráče a začít znovu od začátku).

A teď si vyexpím novou postavu.

(Termín expit je odvozen od slovat experience, čili v překladu zkušenost, praxe, získávat zkušenosti. Expit tedy znamená zvyšovat si úroveň postavy. Ve WoW mají postavy úrovně 1-85.)

Půjdeme progresovat do Ulduaru.

(Termín progresovat je odvozen od slova progress, čili v překladu pokrok, postup. Označuje situaci, kdy se hráči učí taktice boje, například jak zvítězit nad konkrétní herní postavou.)

Nabuffovat, rybu a jdeme na něj.

(Termín buff označuje tzv. temporatory beneficial spell, čili v překladu časově omezené kouzlo, ze kterého má hráč prospěch. Ve slangu WoW se užívá i odvozenin: buff, rebuff, antibuff.)

Ty spelly se na bossovi stackují.

(Termín stackovat je odvozen od termínu stack, který znamená v angličtině hromadit, kupit. Celá věta pak označuje situaci, kdy se na postavě hromadí kouzla a zvyšuje se jejich účinnost.)

V rámci slangu hráčů WoW nalezneme také řadu neologismů. Pro většinu takto vzniklých slov existuje i anglický ekvivalent, který se ve hře též používá.

Ukázky neologismů:

Líták .... termín, označující postavu ve WoW, na kterou lze nasednout a létat (flying mount).

Světy World of Warcraft také běžně využívají zkratky a zkratkové výrazy. Těch existuje nepřeberné množství, přičemž anglické zkratky mají často také české ekvivalenty.

 

Rangedka půjdou dozadu a meleečka dopředu k bossovi [ranžetka a milíčka].

(Termín rangedka a meleečka označují základní typy hráčů: rangedka od termínu range  (ranged) jsou hráči, která na cíl střílejí z větší vzdálenosti, naopak meleečka od termínu melee = rváč či rvačka útočí na cíl z krátké vzdálenosti. Výrazy tedy vznikly zkrácením od ranged attack a melee attack.)

Dejte mu všechny dotky, co máte.

(Termín dotka (DoT) je zkratkou vzniklou ze slov damage over time, čili poškození v průběhu času. Využívá se v rámci útoku na jiné hráče či počítačem generované postavy.

V lese u stromu stojí NPCčko a kolem něj několik mobů.

(Termín NPC označuje non-personal character, tedy počítačem generovanou postavu. Termín mob pak označuje mobile object, tedy pohybující se postavu ve hře.)

Neafkujte v tom Dalaranu.

(Termín afkovat je zkratkou slov away from keyboard, označuje tedy situaci, kdy hráč není u počítače, ačkoli je postava přihlášená ve hře.)

 V rámci hry WoW se využívá také celá paleta nepřímých pojmenování - metafory, metonymie, synekdochy apod. Na příkladech si uvedeme nejčastější.

Locku, udělej televizi.

(Označuje situaci, kdy postava warlocka vytvoří tzv, port, který je vizuálně podobný televizní obrazovce.)

Dejte si všichni lentilku.

(Označuje situaci, kdy postava warlocka vytvoří tzv. healthstone, čili oživovací kámen, který vzhledově připomíná bonbón - lentilku.)

Ještě mi chybí packa.

(Hráč referuje, že mu chybí buff s názvem Mark of Wild, který zobrazuje tlapu, tedy packu.)

 Paladine, hoď si bublinu (nebo ve variantě bublu).

(Termín bublina označuje kouzlo sacred shield nebo divine shield, které vytvoří kolem postavy ochranný štít. Ten má tvar bubliny.)

Jazyk hráčů WoW prochází neustálým vývojem, zejména v českém prostředí. Slang WoW se podílí na vytváření osobité subkultury, která prostupuje napříč generacemi hráčů (nejsou výjimečné případy, kdy hru hrají rodiče i jejich děti). Bohužel četné studie prokazují, že World of Warcraft se podílí na rozvoji netolismu, čili závislostního chování ve vztahu k virtuálním drogám (chatování, hraní her atd.).

Jazyk - literatura - komunikace
14. 12. 2016

Nová čísla časopisu Jazyk - literatura - komunikace jsou ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Pozvánka
01. 08. 2015

Katedra českého jazyka a literatury si vás dovoluje pozvat na konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.

Pracovní listy projektu MediaSet
05. 04. 2015

Pracovní listy projektu MediaSet jsou online ke stažení.

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace
12. 12. 2014

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace je ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Specifika jazyka hráčů hry Minecraft
11. 08. 2014

České děti hrají online hry a využivají specifický jazyk. O tom, jak komunikují hráči populární hry Minecraft si můžete přečíst zde.

Realizováno v rámci projektu:
Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0018

(c) Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Webmaster: Kamil Kopecký (c) 2009-2012


Counter od 6.5.2011
TOPlist