menu1 menu1 menu1
menu1 menu1 menu1

13. dubna 2011 se na půdě Katedry českého jazyka a literatury  PdF UP v Olomouci konala mezinárodní vědecká konference Komunikační výchova a školská praxe, která je jedním z výstupů projektu OPRLZ ESF  Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích.

 

Hlavní referáty prezentovali koordinátor projektu Miloš Mlčoch, který účastníky seznámil s tím, které klíčové aktivity byly realizovány za poslední rok, a Jana  Adámková, jež se věnovala metodice výuky a využití multimediálních studijních opor. Jaroslav Vala představil referát s názvem Témata, o kterých se nemluví aneb Člověk a umírání. Jarmila Sulovská se zaobírala problematikou rozvoje komunikačních dovedností s využitím médií. Jože Lipnik a Metka Brcková prezentovali téma Kultura dialogu v rámci interpretace literárního textu. Petr Koubek se zabýval strukturovaným písemným projevem  žáků, Petr Hník zaujal posluchače praktickou ukázkou didaktické hry. Marie Hádková referovala o komunikačních kompetencích dětí-cizinců, metody činnostního učení prezentovala Kateřina Víšková.

V  odpolední části zaznělo několik příspěvků týkajících se čtenářské gramotnosti, např. Čtenářská gramotnost u žáků s dyslexií a její rozvoj od Kamily Balharové nebo Zastúpenie úloh zameraných na čitateľskú gramotnosť v externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v podání  Kataríny Hincové. Další témata byla věnována např. oblasti projektového vyučování, kterému se ve své prezentaci s názvem Projekty? Projekty! věnovala  Alena Mašláňová. Problematikou mediální gramotnosti a možnostmi jejího rozvoje u dětí staršího školního věku prezentovala Kateřina Jechová. Helena Daňková uvedla téma Komunikační výchova jako předmět na střední škole. Kamila Kmentová vystoupila s tématem Nácvik komunikativních dovedností prostřednictvím reklamy.

Sborník s jednotlivými příspěvky z konference vyjde v průběhu roku 2011. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další setkání v příštím roce.

Lukáš Hejsek, Miloš Mlčoch

Jazyk - literatura - komunikace
14. 12. 2016

Nová čísla časopisu Jazyk - literatura - komunikace jsou ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Pozvánka
01. 08. 2015

Katedra českého jazyka a literatury si vás dovoluje pozvat na konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka.

Pracovní listy projektu MediaSet
05. 04. 2015

Pracovní listy projektu MediaSet jsou online ke stažení.

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace
12. 12. 2014

Nové číslo časopisu Jazyk, literatura, komunikace je ke stažení zde. bodrum escort bayan ankara escort bayan mobile porn wso shell

Specifika jazyka hráčů hry Minecraft
11. 08. 2014

České děti hrají online hry a využivají specifický jazyk. O tom, jak komunikují hráči populární hry Minecraft si můžete přečíst zde.

Realizováno v rámci projektu:
Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0018

(c) Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Webmaster: Kamil Kopecký (c) 2009-2012


Counter od 6.5.2011
TOPlist