OBSAH

ÚVOD

A. MULTIMÉDIA K PRACOVNÍM LISTŮM

1. ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

1.12 Husita
1.17 Divadlo Járy Cimrmana

2. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

2.8 Malování hudbou
2.15 Kdo jsem
2.16 Násilí v písňových textech

3. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

3.1 Politická propaganda
3.2 Politická reklama
3.3 Propaganda - Válka a její obraz
3.4 Propaganda v hudbě
3.5 Manipulace - volební rétorika
3.8 Iránské karikatury
3.9 Cigarety, cigarety

4. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.3 Představ si

5. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

5.1 Mizející jazyky a kultury
5.6 Barvoslepej svět

6. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

6.1 Země
6.2 Nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd
6.3 Zpět k pramenům
6.7 Muž, který sázel stromy

7. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

7.3 Skutečný svět vs. svět prezentovaný médii
7.5 Mediální stereotypy
7.8 Komerční a nekomerční reklama IA
7.11 Kyberšikana
7.17 Proč existuje reklama?
7.19 Dostane vás
7.20 Reklamní kampaně
7.21 Reklamní řeč slev
7.24 Diskuzní pořad a talkshow
7.28 Sportovní žurnalistika
7.37 Násilí v počítačových hrách
7.38 YouTube - Jsi ve vysílání

8. STŘEDNĚDOBÉ AKTIVITY A PROJEKTY

Soubor projektů a střednědobých aktivit
Multimédia k projektům a střednědobým aktivitám

B. SOUBOR PRACOVNÍCH LISTŮ A METODIK

Soubor pracovních listů
Soubor metodik k pracovním listům

PROHLÁŠENÍ K AUTORSKÝM PRÁVŮMRealizováno v rámci projektu:
Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/08.0018

(c) Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci